E-shop         PSYCHOTERAPIE         INDIVIDUÁLNí PORADENSTVí         OBCHODNí PODMíNKY         KONTAKT
nadpis

Vážení zákazníci, na stránkách se vytrvale pracuje.
Dotazy ohledně dostupnosti Vašich oblíbených produktů a možnosti objednání zboží směrujte na info@katika.cz
Děkujeme za pochopení.Psychoterapie

MUDr. Katarína Augustínová, psychiatr a psychoterapeut

email: augustinova@katika.cz   tel: +420 721 784 524

Po promoci na Lékařské fakultě MU v Brně (studijní obor Všeobecné lékařství) v roce 2002 pracovala do roku 2004 jako sekundární lékařka v Psychiatrické léčebně v Jihlavě, následně do roku 2005 v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze, kde úspěšně složila první atestační zkoušku z psychiatrie. Pak nastoupila jako ambulantní psychiatr Krizového centra RIAPS Centra sociálních služeb Praha, kde své působení ukončila k červnu 2013.

V roce 2005  absolvovala kurz krizové intervence tváří v tvář a v roce 2006 základní kurz pro členy krizového výjezdového týmu k hromadným neštěstím, dále v roce 2008 program vzdělávání pracovníků sociální sféry - v roce 2009 pro tento projekt Evropského sociálního fondu přednášela.

Komplexní vzdělání v psychoanalytické psychoterapii získala v programu vzdělávání Institutu aplikované psychoanalýzy. V letech 2003 - 2010  absolvovala výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, teoretické vzdělání v základech psychoanalýzy a supervize, čímž splnila podmínky pro udělení licence psychoanalyticky orientovaného psychoterapeuta a v září 2010 byla promována jako nový člen IAPSA.

Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie jí po splnění podmínek přiznalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v únoru 2008 a v březnu 2010 jí po úspěšném složení zkoušky byla IPVZ byla udělena funkční specializace v systematické psychoterapii.

Je členkou České lékařské komory, České lékařské společnosti JEP, Psychiatrické společnosti a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP.

Ve své praxi v posledních letech pracuje především s klienty v krizových životních situacích. Ač je hlavním vzděláním psychiatr a věnuje se běžné psychiatrické problematice (zejména akutní), upřednostňuje psychoterapeutické působení a zaměřuje se na systematickou psychoterapii, partnerskou problematiku a podporu osobnostního rozvoje.

 


 

MUDr. Kateřina Faixová, psychiatr a psychoterapeut

email: faixova@katika.cz

V roce 2006 promovala na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (studijní obor Všeobecné lékařství). Poté nastoupila jako sekundární lékařka v Psychiatrické nemocnici Kroměříž. Od roku 2007 -2015 sekundární lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Nadále slouží v Centru krizové intervence PN Bohnice. Přechodně pracovala též v hospici. Atestaci z psychiatrie získala v roce 2012.

Od roku 2014 pracuje jako ambulantní psychiatr v Denním stacionáři Fokus  Břevnov, který se specializuje na práci s klienty s těžkým duševním onemocněním. Kromě psychiatrické ambulance se podílí na individuální, rodinné a skupinové terapii. Od roku 2015 pracuje také v Psychoterapeutickém středisku Břehová, kde se věnuje zejména individuální psychoterapii.

V letech 2007-2012 absolvovala psychoterapeutický výcvik v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie), absolvovala též kurzy Fokusingu (technika umožňující navázání kontaktu s tělesnými prožitky).

Na téma psychoterapie a její využití v psychiatrii publikuje v odborných časopisech.

Je členkou České lékařské komoryČeské lékařské společnosti JEP, Psychiatrické společnosti

Nabízí psychoterapii při akutních a dlouhodobých psychických či psychosomatických  obtížích, dále možnost párového ev. rodinného poradenství (mezigenerační konflikty, problémy s dospívajícími apod.)

Nabízí též zkušenosti s provázením při tzv. psychospirituální krizi, rozvinuté  psychóze a disociativních procesech.

 

Powered by Engine (c) , Designed by (c) 2011 - 2024
.